van der Valk•Kleijn zonnepanelen© is een handelsnaam opererend vanuit van der Valk - Kleijn B.V.

van der Valk•Kleijn zonnepanelen©

Integere bedrijfsvoering, no nonsens, helder in communicatie

Over zonnepanelen bestaan veel verhalen. Er wordt gestrooid met
technische termen en onwaarschijnlijk terugverdientijden.
Wat moet u weten!

Zonnepaneel maakt elektriciteit

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Zonnepanelen zijn opgebouwd uit zonnecellen, die het zonlicht opvangen en omzetten in elektriciteit.

Zonnepaneel levert stroom als zon niet schijnt

Sterker nog, het kan voorkomen dat op een bewolkte dag in mei, meer opbrengst gemeten wordt dan op een stralende warme dag in augustus.

Paneel gericht naar zuiden is hoogst rendement

Zonnepanelen gericht naar het zuiden geven het hoogste rendement. Echter stroom wordt ook opgewekt in westelijke, oostelijke en noordelijke richting.

Zonnepaneel schoonmaken is raadzaam

Gebruik een spons of zachte doek en een emmer water. De betere zonnepanelen hebben een Self-cleaning coating.Dit in combinatie met de schuinstand van minimaal 10 graden, zorgt ervoor dat de panelen ‘zich zelf schoonhouden’. De aanwezigheid van stof, Sahara zand, pollen of bladeren kunnen echter vieze panelen veroorzaken=rendement verlies.

Eigen verbruik niet geregistreerd door de meter

Indien uw huishoudelijke apparaten stroom verbruiken en uw zonnepanelen leveren zonne-energie. Wordt uw opgewekte stroom door uzelf verbruikt en niet geregistreerd door de meter van de netbeheerder.

Schaduw op zonnepaneel vermijden

Schaduw moet zoveel mogelijk worden vermeden, schaduw kost ten alle tijden rendement.
Als het niet anders kan, zijn er mogelijkheden om met de schaduw om te gaan. Dit kan door te engineren met omvormers met meerdere MPP trackers, activeren van OptiTrac Global Peak, gebruik maken van micro-omvormers

Restricties voor locatie zonnepaneel op dak

Uw dak dient geschikt te zijn voor het monteren van zonnepanelen. Een zonnepaneel weegt circa 18-20 kg per stuk, excl. verzwaringen, welke benodigd bij een plat dak.

Daarnaast moeten de panelen op een bepaalde afstand van de rand van het dak geplaatst worden. Volgens de geldende norm NEN-EN 1991-1-4 is deze vrije randzone 1/5 van de hoogte van het dak. Indien deze zones niet worden gerespecteerd, vervallen alle fabrieksgaranties.

Omvormer maakt bruikbare energie

De omvormer zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om naar wisselstroom, die in huis gebruikt kan worden en/of aan het elekticiteitsnet kan worden teruggeleverd.

Als stroom uitvalt, stopt de omvormer

In een standaard situatie zal bij het uitvallen van de stroom, ook de omvormer stoppen. Om te kunnen functioneren moet een omvormer stroom krijgen vanuit een elektriciteitsnet of een backup systeem.

Nieuwe groep aanmaken in de meterkast

Bij voorkeur een zonnepanelen systeem altijd op een aparte groep installeren. In een normale huisinstallatie mag maximaal 16A door een leiding stromen.

Afhankelijk van het belasting via huishoudelijke apparaten op  de leiding, kan bepaald worden welke omvormer op dezelfde elektriciteitsleiding past.

Een omvormer afgezekerd tot maximaal 2.25A, kan zonder problemen worden geïnstalleerd. Dit wordt gerealiseerd bij een geïnstalleerd vermogen van circa 600Wp.

Zonnepaneel valt onder inboedelsverzekering

Zonnepanelen zijn roerende goederen en vallen onder de inboedelverzekering. De hoogte van deze verzekering is per maatschappij verschillend. Een speciale PV-verzekering is niet noodzakelijk, maar wel mogelijk.

Altijd nagaan op vergunningsvrij installeren

Zonnepanelen kunnen doorgaans vergunningsvrij worden geïnstalleerd. Een algemene regel, zonnepanelen mogen niet uitsteken.  Op een plat dak moet de afstand tot de rand, minimaal gelijk zijn als de hoogte van het paneel.

Voor de zekerheid altijd navragen, zeker bij monumentale panden of door het rijk aangewezen beschermde stads- of dorpsgezichten.

Geen verhoogde kans op blikseminslag

Onderzoek heeft uitgewezen dat je met een zonnepanelen systeem op het dak niet meer kans hebt op een blikseminslag dan zonder.

Geachte bezoeker,

Van der Valk•Kleijn is om persoonlijke redenen gestopt met zijn bedrijfsactiviteiten.

Voor offerte aanvragen kunt u contact opnemen met Greenergy.
E: info@green-ergy.nl
T: 0174 – 27 13 16

Greenergy en van der Valk•Kleijn hebben jaren met elkaar samengewerkt.

Alvast gefeliciteerd met de aankoop van uw zonnepanelen-systeem en wensen u een zonnige toekomst.

Team van der Valk•Kleijn